Home   Tevékenység   Funkciók

Funkciók

Az óvoda mellett – ugyanabban, a Csepel Önkormányzatától tartós használtba kapott épületben, amikor van rá elegendő forrás – tanoda is működik. A gyermekek iskolaéretté nevelése ugyanis csak az első lépcső, további útjukat is figyelemmel kell kísérni, és támogatni kell minden rendelkezésre álló eszközzel. Így érhető el a cél: a gyerekek egészséges identitástudatának kialakítása, hogy azt később integrálni tudják a többségi társadalomba

Az óvoda

Három csoportban gondoskodik az alapítvány tanévenként átlgosan 40-50 gyerekről. A 2013/14-es tanévban 50 gyerek készül nálunk az iskolára. Három foglalkoztatóban, csoportonként két-két pedagógus és dajka tanítja, neveli, gondozza őket, reggel 8 és délután 5 óra között.

A kert – támogatóinknak köszönhetően – mára EU-konform. Játszóvárral, hintával, homokozóval ajándékoztak meg bennünket. Így a gyerekek nem csak szép, de biztonságos körülmények között játszhatnak.

Az óvónők a komplex nevelési program szerint dolgoznak.

A tanoda

Bár a KZA vezetői által alapvetően fontosnak tartott alsó tagozatos diákok felzárkóztatására és szinten tartására nincsenek tanoda programok, a korábban az óvodába járó alsó és felső tagozatos diákoknak – pályázati forrásoktól függetlenül – az alapítvány biztosít délutáni tanulási lehetőséget.

Legutóbb 2006-2007-ben nyert tanodapályázaton a KZA tanoda, akkor 60 diák vett részt a délutáni foglalkozásokon. Fejlődésüket segítik a szintén adományként kapott számítógépek.